Obchodné podmienky a OOÚ

Dodacie podmienky:

Objednaný tovar zasielame poštou do 14 pracovných dní od obdržania objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby Vás budeme o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Peniaze za objednaný tovar môžete uhradiť vopred na náš účet č. SK4009000000000193472185 alebo cez PayPal, a taktiež formou dobierky pri preberaní zásielky. Spôsob platby si určíte pri odosielaní objednávky.
Poštovné je 3,50 EUR (105,44 Sk) pri platbe dobierkou. Pri nákupe nad 70 EUR (2108,82- Sk) poštovné neúčtujeme. V tomto prípade na stránke „Spolu v košíku“ v položke „Doprava“ kliknite na „Doprava zdarma!“ (viď fotku dolu)
doprava_zdarma
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku, v prípade ostatných krajín sa ceny vypočítavajú individuálne podľa jednotlivych zón štátov, do ktorých zásielku posielame.

Po vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme e-mailom, že jeho objednávka bola odoslaná.

Objednávateľ zaslaním objednávky súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar prevziať na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárných dní odo dňa doručenia oznámenia. V prípade nedoručenia oznámenia, objednávateľ bude osobne žiadať zasielku na svoje meno na pošte po 7 kalendárnych dňoch odo dňa obdržania oznámenia o odoslaní balíka zo strany internetového obchodu Diversity. Ak zásielka nebude prevzatá objednávateľom a bude vrátená Slovenskou poštou dodávateľovi, dodávateľ je oprávnený žiadať poštovné náklady spojené s odoslaním zásielky v plnej výške od objednávateľa.

Záruka:

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru (prípadne dátumom vystavenia na faktúre)
Pozor: záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe.
100%-ná záruka vrátenia peňazí: Diversity Vám ponúka možnosť vrátenia nepoužitého a nepoškodeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru objednávateľovi.

Reklamácia:

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, prípadne spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že je tovar mechanicky poškodený, hoci prišiel v neporušenom obale, prosíme, aby ste nás o tom okamžite informovali e-mailom, alebo telefonicky. Neskoršie ohlásenie môže spôsobiť problémy pri vybavení reklamácie.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
• preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napríklad, chýbajúce časti produktu, ich nefunkčnosť, poškodenie nezavinené bežným nosením a opotrebovaním .)

Reklamácia sa nevzťahuje na:
• chyby a poškodenia spôsobené nedbanlivosťou užívateľa, či mechanické poškodenia spôsobené počas bežného používania a opotrebovania tovaru.

Nezodpovedáme za
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené, prípadne nevybavené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku obmedzenia prípadne zrušenia výroby produktu.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať tieto pravidlá:
1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby,(peukázateľne spôsobené dodávateľom), je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
3. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho ďaľšiemu poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list (v bublinkovej obálke). Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Výmena tovaru
Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar, či inú veľkosť do 14 dní od doručenia. Všetky poštovné náklady spojené s výmenou hradí zákazník. Tovar, prosím, odosielajte na našu adresu v poistenej zásielke, DOPORUČENE, nie na dobierku!
Priložte tiež kópiu faktúry a stručný popis čo je potrebné za čo vymeniť. Tovar Vám vymeníme do 10-14 dní.

Ochrana osobných údajov
Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať vaše osobné údaje, ktoré zadáte pri registrácii. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Som zodpovedný za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Kto je správca?

Živnostník Tibor Csáder – PISOFT, IČO: 44884699. Prevádzkujem túto webovú stránku https://www.diversity.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@diversity.sk.

Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky).

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Slovenská pošta, a. s. (za účelom doručenia objednávky zákazníkovi)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu info@diversity.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rád, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.